Avaleht

Sisustus

Ökosõbralik & Roheline Kodu

Me veedame igapäevaselt 80-90% siseruumides, mis tähendab, et siseatmosfääri õhk on meie tervise seisukohalt väga tähtis. Siseruumide õhu kvaliteeti on viimasel ajal maailmas palju uuritud ja mõned uurijad on lausa arvamusel, et sise õhu saastatuse tõttu haigestub rohkem inimesi kui keskkonna kahjulike mõjude tõttu. Seetõttu on kriitilise tähtsusega kõik, isegi triviaalsed asjad, millega oma kodu sisustame.

Oma tervise ja heaolu silmas pidades peaksime tegema palju teadlikumaid valikuid. Pure Domuse missioon on aidata luua tervislikumaid kodusid, katsume jagada infot ja omalt poolt ka pakkuda tervisele ja keskkonnale hea mõjuga tooteid.